Digitale strategie

Het digitale landschap is de laatste jaren heel toegankelijk geworden dankzij gratis tools, online cursussen, zelfontwikkeling maar het blijft terzelfde tijd heel complex om het helemaal juist te hebben... Daarom is een digitale marketing strategie een essentiële stap om te doorgaan bij aanvang maar ook nadien. Digitale marketing zal u toelaten om aan een meer gekwalificeerde doelgroep uw producten en diensten aan te bieden, wat uiteindelijk zal leiden tot hogere verkoopcijfers voor uw bedrijf. We beseffen het allemaal...maar waar beginnen en hoe het in gang houden? Ondanks het feit dat software en tools vrij beschikbaar zijn en dat data met gemak kan gecapteerd worden (per tool), toch dient u er nog een strategisch plan aan vast te leggen gebaseeerd op dit alles om succesvol te zijn!

Dus, waar beginnen we?

Eerste stap is het verzamelen van informatie, het analyseren van alle stukken van de puzzel, het zoeken naar de ontbrekende stukken en ze allemaal naast elkaar te plaatsen. Deze initiële audit zal een analyse van de huidige media-aankoop en performanties bevatten, de uittekening van het huidige klantenparcours en het digitale ecosysteem en de analyse van de performanties van de huidige content en datacaptatiepunten. Maar vrees niet, u krijgt geen rapport van meer dan 100 pagina's maar wel een contrete audit met conclusies, echte data, en duidelijke voorstellen die u een holistich overzicht zal geven van de sterke punten die u verder kunt uitbuiten en de zwakkere punten die u dient aan te pakken of te omzeilen. Dankzij de omschrijving van de opportuniteiten en mogelijke valkuilen of hindernissen, zal men in staat zijn om opportuniteiten te identificeren en na te volgen rekening houdend met het uiteindelijke doel, het objectief die u wenst te behalen en de KPI's die ervoor zorgen dat u kan nagaan wanneer deze bereikt is.

Kiezen welke acites te ondernemen... maar ook welke niet!

Uw vastgelegde objectieven samen met onze analyse van uw ecosysteem, zullen de pijnpunten blootgelegd hebben die opgelost dienen te worden of de opportuniteiten die nagevolgd dienen te worden om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen. Deze bedrijfsdoelstellingen kunnen variëren van het verhogen van uw merkbekendheid, de repositionering van uw productaanbod of ook nog het verbeteren van uw directe conversies. Meestal zijn ze een combinatie van verschillende kansen die kunnen worden geprioriteerd op basis van een impact-inspanningsanalyse. Om betrouwbaar en bruikbaar te zijn, moet de inspanning-impactmatrix rekening houden met alle voorgaande elementen, inclusief een realistische schatting van de middelen en een betrouwbaarheidsindex van realisatie. Na het begrip welke problemen moeten worden opgelost, en welke zakelijke kansen er zijn, kunt u uw strategische pijplijn creëren en de tactieken gaan toepassen.

De strategie is een actieplan dat is ontworpen om een langetermijndoel te bereiken, een tactiek is een actie die zorgvuldig is gepland om een specifiek doel te bereiken. Verwar beide niet, want tactieken dienen uw strategisch plan te ondersteunen en niet te overschrijven. Bij digitale marketing bestaan veel tactieken, maar deze moeten doelbewust worden gekozen om uw doel te dienen (dat zal worden bereikt wanneer u de zakelijke problemen oplost of de kansen grijpt om daar te komen).

Hoe ziet het strategische digitale marketingplan eruit?

Om digitale groei-initiatieven of -tactieken te leveren en verantwoording af te leggen voor het succes van de digitale strategie van het bedrijf, zullen we het strategisch plan omzetten in tactieken of initiatieven en empowerment van verantwoordelijkheid creëren. De verantwoordelijkheid kan in uw bedrijf liggen, maar kan ook deels geëxternaliseerd worden. Dit hangt af van de capaciteiten en competenties van de interne middelen. Een andere zeer belangrijke factor zijn schattingen van de timing. Wist je dat in 2003 Kahneman en Lovallo* in 2003 aan de definitie van planning dwaling de neiging hebben toegevoegd om elementen van tijd, kosten en risico's van toekomstige acties te onderschatten en tegelijkertijd de voordelen te overschatten. Dit is iets om rekening mee te houden bij het opstellen van een realistisch maar pragmatisch digitaal marketingplan.

Dit houdt in dat u uw digitale marketingplan in fasen ontwerpt, afhankelijk van uw interne competenties en volgens uw doelstelling om uw doelen te bereiken, rekening houdend met de beschikbare middelen en tijd. Heel belangrijk is om het marketingplan af te ronden met een globale kijk op KPI's en deze continu te meten. We kunnen u ook advizeren in het verzamelen van data uit uw actieve digitale tools ten einde de weg naar het uiteindelijke doel te volgen en bij te sturen op basis van echte data.