Media strategie

Definitie van de beste media strategie

Gebaseerd op een door de klanten gegeven briefing met context, campagne en business objectieven, doelgroep, budget, timing, enz. geef ik advies over mediastrategie zowel off als online voor het behalen van de gegeven objectieven.

De strategie zal, naargelang de objectieven, de volgende elementen bevatten:

  • Analyse van de media inspanningen van de concurrentie
  • Definitie van de doelgroep met bijhorende inzichten
  • Mediakeuze en tactieken
  • Evaluatiemethode per tactiek/ medium/ boodschap
  • Planning over de periode van de media-activiteiten

Uitwerking van een gedetailleerd media plan

De media strategie wordt vervolgens vertaald naar een gedetailleerd media plan met de ideale oplossing in termen van media mix en media kanalen. De plan omvat elementen zoals periodiciteit, frequentie, negotiatie niveau, performanties, doelgroepen en creatieve aanpak per kanaal in één overzicht.

Opvolging van media activiteit

Mijn diensten omvatten tevens een opvolging van de media activiteiten ten einde lessen te trekken van de gedane inspanning maar ook in de loop van de campagne het plan verder te finetunen om de objectieven te behalen of te overschrijden.