Data Management

Gegevensbeheer is niet eenvoudig. Het vergt nauwgelet toezicht van het moment dat data gecreëerd is tot het uithalen ervan. Wanneer data correct wordt beheerd, zal het de kwaliteit en het gebruik ervan danig verbeteren. Bedrijven kijken vaak aan tegen problemen wanneer gewerkt wordt met data uit verschillende bronnen en met schaalvergroting. Maar of de problemen nu betrekking hebben tot data duplicatie, isolatie, of nog meer complexe managementproblemen, een robuust data management strategie ondersteund met de juiste tools, zal iedere bedrijf over hindernissen op de weg helpen.

Op het basisniveau, beschrijft gegevensbeheer het proces van het efficiënt, veilig en kosteneffectief verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens. Het primaire objectief is om een verbinding te maken en gegevens binnen te halen uit verschillende bronnen om cruciale zakelijke beslssingen te nemen. Effectief data management is een combinatie van best practices, concepten, procedures en een extensieve verzameling van tools die bedrijven ondersteunen om de databronnen effectief te controleren en te beheren.

Datamanagement stuurt de processen aan voor elke succesvolle organisatie ongeacht de activiteitensector. Met meer gegevens en eenvoudigere toegang tot analyses, krijgt u de kans om meer opportuniteiten te grijpen, meer vragen te stellen en meer problemen op te lossen.

Het beheren van uw gegevens is de eerste stap naar het omgaan met de grote hoeveelheid gegevens, zowel gestructureerd als ongestructureerd, die bedrijven dagelijks overspoelt. Alleen door best practices op het gebied van gegevensbeheer kunnen organisaties de kracht van hun gegevens benutten en de inzichten krijgen die ze nodig hebben om de gegevens bruikbaar te maken.

In feite, laat data management via krachtige datamanagement platformen bedrijven toe om data analyses toe te passen op voordelige wijze zoals:

  • De personalisatie van de klantenervaring
  • Waarde toevoeging aan klanteninteracties
  • De identificatie van de hoofdoorzaken van marketingfalen en zakelijke problemen in realtime
  • Het binnenhalen van extra inkomsten die te danken zijn aan datagestuurde marketing
  • Het verbeteren van klantenengagement
  • Het vergroten van klantentrouw

Maar, hoe gaan we nu van start?

De beste manier om gegevens te beheren en uiteindelijk de inzichten te vergaren die nodig zijn om datagestuurde beslissingen te nemen, is door te beginnen met een business vraag en de gegevens te verzamelen die nodig zijn om die vraag te beantwoorden.

Zich baserend op business objectieven, die geïdentificeerd kunnen zijn via een audit van het huidig digitaal ecosysteemzullen we in één globaal overzicht systemen, databronnen en links tussen allen uitlijnen. Dit zal ons toelaten om ontbrekende data en links te ontdekken maar ook wat waaruit dient gehaald te worden. De volgende stap is het uitbouwen van het kader voor geaglomereerde data, het opzetten van geautomatiseerde databronnen en de uitwerking van de visuele output voor beide. Onderdeel van dit alles is de selectie van de juiste data management tools voor iedere stap van het traject gaande van data management, data integratie en transformatie tot data analyse en visualisatie.

Grootste uidagingen voor data management

Terwijl sommige bedrijven expert zijn in het vergaren van data, beheren ze deze niet goed genoeg om er inzichten uit te halen. Het verzamelen van data volstaat niet, bedrijven dienen dienen vanaf de start goed te begrijpen dat data management en analyse enkel succesvol kan zijn indien er eerst nagedacht werd over de waarde die uit de data gehaald kan worden. Enkel dan kan men overgaan tot efficiënte systemen voor het verwerken, bewaren en valideren van data en het bepalen van effectieve analyse strategieën.

Een andere uitdaging van gegevensbeheer doet zich voor wanneer bedrijven gegevens categoriseren en ordenen zonder eerst na te denken over de antwoorden die ze uit de gegevens hopen te halen. Iedere stap in het verzamelen en beheren van data dient om de juiste data te vergaren en deze te analyseren en zo bruikbare informatie te verkrijgen om op data gebaseerde beslissingen te kunnen nemen.

Hoe kunnen we samenwerken?

Op basis van een intakegesprek om de maturiteit van de huidige setup te bepalen, de business objectieven die nagestreefd worden en de beschikbaarheid van interne en externe competenties, zal ik een gepersonaliseerd voorstel uitwerken met een timeline van waaruit een aanpak kan besproken worden evenals afgestemd kan worden over volgende stapppen. U kan mij bereiken via mail of via contactformulier.